อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.51
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.51
ข้อมูลพื้นฐาน : ปากช่อง

คำขวัญอำเภอ

เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี หินอ่อนหลากสี
ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่าดีที่ปากช่อง

อำเภอปากช่อง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ เมื่อปี พ.ศ ๒๔๓๐ ชาวบ้าน
ปากช่่องขึ้นกับตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาท-
สมเด็จพระจุุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้าง
ทางรถไฟสายแรก กรุงเทพฯ - โคราช สร้างทางผ่านกลางหมู่บ้าน จำเป็นต้อง
ระเบิดภููเขาเพื่อวางทางรถไฟ จึงทำำให้้หมู่บ้านถููกระเบิดหินทำทางรถไฟเป็นช่อง
จึงเรียกว่า “บ้านปากช่อง” ซึ่งหมายถึงปากช่องเขา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๒
บ้านปากช่องจึงได้้รับการยกฐานะเป็น ตำบลปากช่อง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลไทย
จับมือกับสหรัฐอเมริกา สร้างถนนเฟรนชิพ หรือถนนมิตรภาพ ตั้งแต่่สระบุรี
เลี้ยวขวาจนถึงโคราชมอบให้ นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชั้นหนึ่ง ทำให้ตำบลปากช่อง
เจริญอย่างรวดเร็วทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปากช่อง
อำเภอปากช่อง แบ่งพื้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๒ ตำบล ได้แก่
กลางดง ขนงพระ คลองม่วง จันทึก ปากช่อง โป่งตาลอง พญาเย็น วังกระทะ
วังไทรสาหร่าย หนองน้ำแดง หนองสาหร่าย และหมูสี