อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.49
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.49
ข้อมูลพื้นฐาน : ปักธงชัย

คำขวัญอำเภอ

ลำพระเพลิงน้ำใส ผ้าไหมเนื้องาม ข้าวหลามนกออก
ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ

 

แต่เดิมอำเภอปักธงชัยมีชื่อว่าเมืองปัก ต่อมาเมื่อเมืองนครราชสีมาได้เป็น
เมืองหน้าด่าน เมืองปักจึงได้ถููกตั้งให้เป็นเมืองด่านคอยป้องกันเมืองนครราชสีมา
โดยใช้ชื่่อว่าด่านจะโปะ ต่อมาในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้้เปลี่ยนชื่อด่านจะโปะ
เป็นเมืองปักธงชัยและแต่งตั้งให้อุปราชาแห่งกรุงเวียงจันทน์เป็นเจ้าเมืองปักธงไชย
คนแรก
อำเภอปักธงชัย แบ่งพื้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล ได้แก่ เกษมทรัพย์
โคกไทย งิ้ว ดอน ตะขบ ตะคุ ตูม ธงชัยเหนือ นกออก บ่อปลาทอง เมืองปัก
ลำนางแก้ว สะแกราช สุขเกษม สำโรง และหลวง