อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.35
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.35
ข้อมูลพื้นฐาน : บ้านเหลื่อม

คำขวัญอำเภอ

แตงโมหวาน อ้อยโรงงาน ข้าวสารมะลิ ปลามากมี
ผ้าไหมมัดหมี่ ลำชีไหลผ่าน ละหานลูกนก

คำว่า “บ้านเหลื่อม” ได้รับการบอกเล่าจากผู้สูงอายุว่า เดิมบ้านเหลื่อม
มีต้นมะเหลื่อมอยู่กลางหมู่บ้านต้นหนึ่งมีขนาดใหญ่่มาก เล่ากันว่ามีอายุกว่า ๑๐๐ ปี
คนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านมะเหลื่อม” และต่อมาเพื่อให้สะดวกในการเรียก
จึงได้ตัดคำว่า “มะ” ออกเหลือเป็น “บ้านเหลื่อม” จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
อำเภอบ้านเหลื่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่โคกกระเบื้อง
ช่อระกา บ้านเหลื่อม และวังโพธิ์