อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.09
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.09
ข้อมูลพื้นฐาน : บัวใหญ่

คำขวัญอำเภอ

นามเดิมด่านนอก เมืองดอกบัวไหม ชุุมทางรถไฟ
บึงใหญ่งดงาม ลือนามโต๊ะจีีน ถิ่นหลานย่าโม

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีการจัดตั้งอำเภอใหม่ขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ชื่อว่า
อำเภอบัวใหญ่ โดยก่อนหน้านั้นอำเภอบัวใหญ่มีฐานะเป็นด่านชื่อว่า ด่านนอก
ซึ่งแรกเริ่มนั้นบัวใหญ่เป็นเพียงชื่อหมู่บ้านเท่านั้น สาเหตุุที่ได้ชื่อว่าบัวใหญ่ เนื่องจาก
มีผู้เล่าว่าหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีบัวพันธุ์ใหญ่เกิดขึ้นเต็มไปหมดจน
มีผู้ตั้งชื่อว่า “บึงบัวใหญ่”
อำเภอบัวใหญ่่ แบ่งพื้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ได้แก่ กุุดจอก
ขุุนทอง ด่านช้าง ดอนตะหนิน โนนทองหลาง บัวใหญ่ เสมาใหญ่ หนองแจ้งใหญ่
หนองบัวสะอาด และห้วยยาง