อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.55
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.55
ข้อมูลพื้นฐาน : ชุมพวง

คำขวัญอำเภอ

เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ กู่ปราสาทบ้านบ่อ
แหล่งหม้อดิน ถิ่นชาใบหม่อน

อำเภอชุุมพวง แยกจากอำเภอพิมายเป็นกิ่่งอำเภอชุุมพวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙
และตั้งเป็นตำบลชุมพวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ตำบลชุมพวงมีต้น “พลวง” มาก
จึงเรียกว่า “ชุมพวง” และกลายมาเป็นชื่อตำบลในที่สุด ซึ่งตำบลชุมพวงมีลำน้ำมูล
ไหลผ่านนับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอชุุมพวง แบ่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๙ ตำบล ได้้แก่ ชุุมพวง ตลาดไทร
ท่าลาด โนนตูม โนนยอ โนนรัง ประสุข สาหร่าย และหนองหลัก