อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.42
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.42
ข้อมูลพื้นฐาน : ครบุรี

คำขวัญอำเภอ

น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง
ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล

อำเภอครบุุรี  เดิมชื่่อว่าคอนบุุรี แปลว่า ต้นน้ำหรือแควน้ำหรือทางน้ำที่แยก
เพราะตำบล ครบุุรี  มีแควน้ำแยกมาจากแม่่น้ำมููล เดิมเรียกว่่า บ้านคอนบุุรี 
เมื่่อขยายตัวขึ้นเป็นเมือง ก็เรียกว่า เมืองคอน ภายหลัังเปลี่่ยนเป็น ครบุุรี 
อำเภอครบุุรี  แบ่่งพื้้นที่่การปกครองออกเป็น ๑๒ ตำบล ได้แก่ ครบุรี
ครบุรีใต้ โคกกระชาย จระเข้หิน เฉลียง แชะ ตะแบกบาน บ้านใหม่่ มาบตะโกเอน
ลำเพียก สระว่านพระยา และอรพิมพ์