อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.30
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.30
ข้อมูลพื้นฐาน : ขามสะแกแสง

คำขวัญอำเภอ

แหล่งพริกพันธุ์ดี หมี่เส้นสวย กล้วยลูกใหญ่
แตงไทยหวาน สืบสานวัฒนธรรม

 

อำเภอขามสะแกแสง ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสมัยก่อนในพื้นที่บริเวณนี้มีต้นสะแกแสง
ขึ้นอยู่มาก จึงตั้งชื่อตำบลตามชื่อต้นสะแกแสง แต่เดิมตำบลขามสะแกแสง
เป็นเพียงตำบลหนึ่งในเขตการปกครองอำเภอโนนสูง ต่อมากรมการปกครองประกาศ
จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
นับเป็นอำเภอที่ ๑๙ ของจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอขามสะแกแสง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๗ ตำบล ได้แก่
ขามสะแกแสง ชีวึก โนนเมือง พะงาด เมืองเกษตร เมืองนาท และหนองหัวฟาน