อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
17.24
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.24
ข้อมูลพื้นฐาน : ขามทะเลสอ

คำขวัญอำเภอ

แตงโมยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่น้ำฉ่า
สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง

จากคำบอกเล่าต่อกันมานานว่า มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า “บ้านขามทะเลสอ” ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีบึงที่ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง เมื่อน้ำ
ในบึงแห้งสนิทดินในบึงจะมีลักษณะคล้ายดินสอพอง จนชาวบ้านเรียกว่า “ดินสอ”หรือ “สอ” เมื่อน้ำในบึงแห้งสนิทจนหมดก็จะแลเห็นสีขาวทั่วทั้งบึง มองดูกว้างไกลคล้ายทะเล ต่อมาได้มีผู้เอาชื่อบ้านกับชื่อบึงมารวมกัน แล้วเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านขามทะเลสอ” ตราบจนทุกวันนี้

อำเภอขามทะเลสอ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่
ขามทะเลสอ บึงอ้อ โป่งแดง พันดุง และหนองสรวง