อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
18.17
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.17
ข้อมูลพื้นฐาน : โนนสูง

คำขวัญอำเภอ

ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบราณคดี อารยธรรมสามพันปี
เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง “กลาง”

แต่เดิมอำเภอโนนสูงมีชื่อว่าอำเภอกลาง เนื่องจากอยู่ตรงกลางระหว่าง
อำเภอในและนอก ต่อมาได้พิจารณาว่าสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอทับที่วัดร้างอยู่
จึงมีการเสนอขอเปลี่ยนชื่อจากอำเภอกลางมาเป็นอำเภอโนนวัด จนกระทั่งปี พ.ศ.
๒๔๘๗ นายชม วัลลิภากร นายอำเภอโนนวัด ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอโนนวัดมาใช้
ชื่ออำเภอโนนสูง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์อำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เป็นที่ราบสูง
อำเภอโนนสููง แบ่งพื้้นที่การปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล ได้แก่ ขามเฒ่า
จันอัด ดอนชมพู ดอนหวาย ด่านคล้า โตนด ธารปราสาท โนนสููง บิง มะค่า
เมืองปราสาท พลสงคราม ลำคอหงษ์ ลำมูล หลุมข้าว และใหม่