อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
20.14
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.14
ปฏิทินท่องเที่ยว


จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 25 ม.ค. 57
  งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)(ดู : 9)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 ม.ค. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็นพระประธานของวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก
   รูป
   รายละเอียด งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก) หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็นพระประธานของวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก วัดแห่งนี้มีความแปลกและน่าสนใจที่พระพุทธรูปที่วัดนี้สวมแว่นตาดำไว้ตลอด  และยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  
 • 25 ก.พ. 57
  งานเกษตรบ้านแพ้ว(ดู : 2)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.พ. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
   รูป
   รายละเอียด งานเกษตรบ้านแพ้ว สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับคณะกรรมการวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอบ้านแพ้วเตรียมจัดงานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้วและงาน ปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ และเพื่อโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ กุ้ง ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่น ของอำเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมาช้านาน   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ถึง 7 ประเภท และประกวดผลไม้พันธุ์ต่างๆ อีกถึง 12 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้าโอท็อป เพื่อร่วมโชว์ศักยภาพความสามารถของเกษตรกรชาวอำเภอบ้านแพ้วให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงานเทศการเกษตรของดีบ้านแพ้วและปิดทองหลวงพ่อ โตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน
 • 25 ก.พ. 57
  งานเทศกาลอาหารทะเล(ดู : 3)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.พ. 57
   รูป
   รายละเอียด งานเทศกาลอาหารทะเล  จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมืองเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัดรวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากมาย
 • 25 ก.พ. - 25 ม.ค. 57
  งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์(ดู : 3)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.พ. - 25 ม.ค. 57
   รูป
   รายละเอียด งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์ จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานที่ระลึกถึงวีรชนผู้หาญกล้าผู้จงรักภักดีในความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ โดยมีการจัดมหรสพและการบวงสรวงสักการะพันท้ายนรสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • 18 มี.ค. 57 - 18 มี.ค. 58
  งานสุขาภิบาลท่าฉลอม (ดู : 2)
  • วันที่จัดกิจกรรม 18 มี.ค. 57 - 18 มี.ค. 58
   สถานที่จัดกิจกรรม วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
   รูป
   รายละเอียด งานสุขาภิบาลท่าฉลอม จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เสด็จเปิดถนนถวายและจัดตั้งตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 • 25 มี.ค. 57
  งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร(ดู : 1)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 มี.ค. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
   รูป
   รายละเอียด งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่มีประชาชนเข้าร่วมงานมากโดยมีการนำเครื่องคาวของหวานมาสักการะองค์หลวงพ่อโตตลอดจนการอัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานบนเรือและแห่ตามลำคลองดำเนินสะดวกเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • 15 เม.ย. 57
  ประเพณีแห่ธงตะขาบของชาวไทยรามัญในเทศกาลสงกรานต์(ดู : 3)
  • วันที่จัดกิจกรรม 15 เม.ย. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม วัดบางปลา ต.บางเกาะ อ.เมือง
   รูป
   รายละเอียด ประเพณีแห่ธงตะขาบของชาวไทยรามัญในเทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นในวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ ณ วัดบางปลา ต.บางเกาะ อ.เมือง  โดยมีการแห่ธงตะขาบแล้วนำขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งเป็นเสาไม้ยอดเสาสลักเป็นรูปหงส์ โดยผู้ที่มาร่วมขบวนแห่แต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไทยรามัญ ซึ่งมีความเชื่อว่าทำให้ชุมชนนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง
 • 25 เม.ย. 57
  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ(ดู : 3)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 เม.ย. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว
   รูป
   รายละเอียด งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ   จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน ณ วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว เป็นการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำ ในพื้นที่และในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
 • 25 มิ.ย. 57
  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง(ดู : 9)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 มิ.ย. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
   รูป
   รายละเอียด ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีบริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยจะอัญเชิญไปประทับเกี้ยวลงเรือประมงประดับธงทิวอย่างสวยงาม แล้วแห่ไปตามแม่น้ำท่าจีนจากตลาดมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอมบริเวณวัดสุวรรณาราม และอัญเชิญไปจนถึงวัดช่องลม เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • 25 ส.ค. 57
  ประเพณีการแข่งขันเรือยาว(ดู : 3)
  • วันที่จัดกิจกรรม 25 ส.ค. 57
   สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณคลองตาขำ
   รูป
   รายละเอียด ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ จัดขึ้นทุกปีบริเวณคลองตาขำ มีการแข่งขันเรือหลายประเภท เป็นงานที่สนุกสนานน่าสนใจของประชาชนทั้งชาวสมุทรสาครและประชาชนต่างถิ่น ที่มาส่งเสียงเชียร์อยู่ริมฝั่งสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ของผืนดินและผืนนํ้า เป็นอย่างดี  
ไปที่หน้า