อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
01.03
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.03
ข่าวฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
17 มิถุนายน 2563
ข่าวฝึกอบรมอื่นๆ
×
1 / 1