อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
00.42
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.42
ภาพกิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 9 KICK OFF มาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย MASK HERO 09 ใช้หน้ากากผ้ายักษ์ สื่อการ์ดต้องไม่ตกป้องกันโควิด-19

ศูนย์อนามัยที่ 9 KICK OFF มาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย MASK HERO 09 ใช้หน้ากากผ้ายักษ์ สื่อการ์ดต้องไม่ตกป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 พ.ย. 63 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดกิจกรรมมาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากป้องกันโควิด 19 โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์วิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตนครชัยบุรินทร์ ร่วมงาน กว่า 200 คน ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

จากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความวิตกกังวลถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรค การสวมหน้ากากจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถป้องกันการกระจายตัวของโรค ในช่วงที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยการสำรวจรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ในภาพรวมของประเทศ จำนวน 12,842 คน จากข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ยังมีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก การล้างมือ การทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อย การหลีกเลี่ยงไปในที่พลุ่นพล่าน การเว้นระยะห่าง และการตรวจวัดอุณหภูมิ แต่เมื่อสอบถามถึงการพบเห็นผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ ที่เคยไปในรอบ 1 สัปดาห์ พบว่า มีผู้สวมหน้ากากจำนวนน้อย ที่ไปสถานที่ต่างๆ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สวนสาธารณะ ร้อยละ 51.03 2)ร้านอาหาร ร้อยละ 49.02 และ 3) ตลาด ร้อยละ 42.61 สถานการณ์การสวมหน้ากากของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จำนวน 2,034 คน พบว่า ยังมีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และสถานที่พบว่ายังมีผู้สวมหน้ากากจำนวนน้อย 3 อันดับแรก เช่นเดียวกับระดับประเทศได้แก่ 1) สวนสาธารณะ ร้อยละ 45.26 2)ร้านอาหาร ร้อยละ 43.25 และ 3) ตลาด ร้อยละ 36.91 ตามลำดับ

สำหรับการ KICK OFF มาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย MASK HERO 09 ในครั้งนี้ ยังได้เปิดตัวหน้ากากอนามัยที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ผลิตขึ้นมาเพื่อย้ำเตือนพฤติกรรมให้ประชาชนการ์ดไม่ตกสวมหน้ากากอนามัยแล้วต้อง ลดการสัมผัส ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ คนปกติทั่วไปที่ไปยังพื้นที่แออัด มีคนหนาแน่นให้สวมหน้ากากผ้า ให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน สม่ำเสมอเพื่อการป้องกัน ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ