อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องสะอาด
02.27
น้องสะอาด
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องสะอาดมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.27
ภาพกิจกรรม
โคราช เปิดต่อเนื่องเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความทรงจำริมทางรถไฟ ตามรอยรัชกาลที่ 5

 

โคราช เปิดต่อเนื่องเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความทรงจำริมทางรถไฟ ตามรอยรัชกาลที่ 5

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.

จังหวัดนครราชสีมา โดย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน ร่วมกับ กลุ่ม/องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวดำริของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ถนนคนเดิน” เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” โดยมีดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงา

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” โดยนางปราณี หวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเนิน และนางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ         กิจกรรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้        

• กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา        

• นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน        

• การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ        

• การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน        

• การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        

• และกิจกรรมอื่นๆ

ณ ชุมชนตลาดกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณ สถานีข่าว พช.โคราช 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ